Ogłoszenia

22 listopada 2019 08:39 | Ogłoszenia

Konkurs dla uczniów "Z ortografią za pan brat"


SZKOLNY   KONKURS

 

Z  ORTORGAFIĄ ZA PAN BRAT

 

Adresaci:  klasy 0-1 i  2-3  

        

Termin:       w poniedziałek   25.11.2019 r.   godz. 9.50 (3 i 4 lekcja).

 

Termin zgłoszenia:       do        20.11.2019 r.

 

CELE:

  • Wzbudzanie motywacji do poznawania trudnej polskiej ortografii.
  • Utrwalanie znajomości zasad polskiej pisowni.
  • Doskonalenie umiejętności pięknej recytacji.
  • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
  • Rozwijanie słownictwa.
  • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podnoszenie samooceny.
  • Odkrywanie i promowanie uzdolnień artystycznych.

 

Konkurs będzie przebiegał w  formie:

    recytacji ortograficznego wiersza - dla klas 0-1 i 2-3;

 

Ocenie podlegać będzie:

– pamięciowe opanowanie wiersza, interpretacja, ogólne wrażenie;

 

Wiersze do recytacji chętni uczestnicy będą losować  6 listopada podczas przerw obiadowych

w sali 314 (gab. logopedy). Prezentacje wierszy odbędą się w świetlicy szkolnej.

 

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie,  szczególnie zaś uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną.

Czekają  nagrody !

Organizatorzy:

 

Aleksandra Maniuk

Wioletta Oderska

 

 

Przeczytano: 156 razy. Wydrukuj|Do góry