Ogłoszenia

27 listopada 2019 08:39 | Ogłoszenia

Szkolny Konkurs "Z ortografią za pan brat"Uwaga!!!

Zmiana terminu konkursuKonkurs "Z ortografią za pan brat" odbędzie się w środę
na 3 lekcji, w sali 119


Adresaci: klasy 0-1 i 2-3

Termin: w poniedziałek 25.11.2019 r. godz. 9.50 (3 i 4 lekcja).

Termin zgłoszenia: do 20.11.2019 r.

CELE:

 • Wzbudzanie motywacji do poznawania trudnej polskiej ortografii.
 • Utrwalanie znajomości zasad polskiej pisowni.
 • Doskonalenie umiejętności pięknej recytacji.
 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
 • Rozwijanie słownictwa.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podnoszenie samooceny.
 • Odkrywanie i promowanie uzdolnień artystycznych.

Konkurs będzie przebiegał w formie:
recytacji ortograficznego wiersza - dla klas 0-1 i 2-3;

Ocenie podlegać będzie:
– pamięciowe opanowanie wiersza,

– interpretacja,
– ogólne wrażenie;

Wiersze do recytacji chętni uczestnicy będą losować 6 listopada podczas przerw obiadowych w sali 314 (gab. logopedy).

Prezentacje wierszy odbędą się w świetlicy szkolnej.

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie, szczególnie zaś uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Czekają  nagrody!

Organizatorzy:
Aleksandra Maniuk

Wioletta Oderska

 


 

Adresaci: klasy 4-6

Termin konkursu: prace należy przesyłać do 25.11.2019 r.

CELE: 

 • Wzbudzanie motywacji do poznawania trudnej polskiej ortografii.
 • Utrwalanie znajomości zasad polskiej pisowni.
 • Rozwijanie słownictwa.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
 • Rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów oraz zdolności wykorzystania ich do opracowania prezentacji multimedialnej.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podnoszenie samooceny.
 • Promowanie talentów uczniów.

Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, której tematem będzie:
Pisownia trudnych wyrazów lub Zasady ortograficzne

Ocenie podlegać będzie samodzielność wykonania i stopień zaangażowania, a także: 

 • poprawność merytoryczna i językowa (stylistyka, ortografia) zamieszczonych w prezentacji informacji.
 • spójny, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji oraz estetyka wykonania
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 • kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału
 • techniczna poprawność wykonania prezentacji.

Sposób przygotowania prac:

 1. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (od 10 do 15 slajdów).
 2. Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.
 3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
 4. Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana (imię i nazwisko autora, klasa) na slajdzie tytułowym.
 5. Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie z adresami stron www,  z których zostały zaczerpnięte materiały do pracy).
 6. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną. Musi ona zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach. Folder powinien być spakowany (za pomocą programu WinZip lub WinRAR).
 7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona i publikowana.
 8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zostały wykonane osobiście oraz, że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich, a uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

Prezentacje należy wysłać na adres konkurs@sp12tczew.pl do dnia konkursu tj., 27.11.2019 r. w temacie wiadomości wpisując Prezentacja, imię i nazwisko autora, klasa.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie,  szczególnie uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Przeczytano: 514 razy. Wydrukuj|Do góry