Ogłoszenia

22 kwietnia 2018 10:20 | Ogłoszenia

SZKOLNY KONKURS „Z ORTORGAFIĄ ZA PAN BRAT”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie

"Z ortografią za pan brat".

Regulamin

 

Adresat: klasy 1-3 oraz  4-6

Termin: środa 9.05.2018 r.   godz. 8.50 (2 lekcja).

 

Termin zgłoszenia: do 18.04.2018 r.

 

CELE:

  • Wzbudzanie motywacji do poznawania trudnej polskiej ortografii.
  • Utrwalanie znajomości zasad polskiej pisowni.
  • Doskonalenie umiejętności pięknej recytacji.
  • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
  • Rozwijanie słownictwa.
  • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podnoszenie samooceny.
  • Odkrywanie i promowanie uzdolnień artystycznych.

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch formach:

    Recytacja ortograficznego wiersza - dla klas 1-3;

    Wykonanie plakatu ortograficznego – dla klas 4-6.

 

Ocenie podlegać będzie:

- w zakresie recytacji wierszy – pamięciowe opanowanie wiersza, interpretacja, ogólne wrażenie;

- w zakresie wykonania plakatów – samodzielność wykonania i oryginalność pomysłu, stopień zaangażowania, estetyka wykonania i poprawność ortograficzna.

 

Wiersze do recytacji zgłoszeni uczestnicy będą losować 18 kwietnia podczas przerw obiadowych

w sali 314. Prezentacje wierszy odbędą się w świetlicy szkolnej.

 

Plakaty ortograficzne należy złożyć w sali 315 do dnia konkursu

(do 9 maja).

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie,  szczególnie zaś uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną.

 

Czekają nagrody !

Organizatorzy:

 

Aleksandra Maniuk

Dorota Tatara

Wioletta Oderska

 

Przeczytano: 327 razy. Wydrukuj|Do góry