Ogłoszenia

27 sierpnia 2014 20:01 | Ogłoszenia

Wyprawka szkolna 2014/2015
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje rodziców, że od 1 września 2014 r., w gabinecie pedagoga można pobierać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu "Wyprawka szkolna", dla uczniów klas II, III i VI, którzy spełniają kryteria z w/w programu oraz dla uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. - Dz.U. z 2014, poz. 1024)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 10 WRZEŚNIA 2014 r.
Wnioski można można również pobrać z plików poniżej.
Przeczytano: 1931 razy. Wydrukuj|Do góry