. Pomoc psych.-ped.

27 października 2015 12:31 | . Pomoc psych.-ped.

Minikonkurs - "Mam dobrą pamięć" 2015

REGULAMIN MINIKONKURSU
„Mam dobrą pamięć” 2015

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6:
I - uczestnicy terapii pedagogicznej
II – pozostali uczniowie szkoły.

Termin konkursu – 27 i 30 października 2015 r. (wtorek i piątek), na przerwach obiadowych (11.30, 12.35), w salach 314 i 315.

Cele:
- poszerzanie świadomości uczniów na temat dysleksji i problemów z nią związanych
- rozwijanie wrażliwości ortograficznej oraz umiejętności autokorekty;
- pamięciowe opanowanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi;
- pobudzanie motywacji do nauki polskiej ortografii oraz osiągania sukcesów;
- wzmacnianie poczucia wartości .

Głównym zadaniem uczestnika konkursu będzie:

- zapamiętanie wyrazów, powiedzeń i przysłów z trudnościami ortograficznymi rozwieszonymi na korytarzach szkoły;
- poprawne zapisanie jak największej liczby zapamiętanych wyrazów i zdań.

Zgłoszenia do konkursu:
Udział wezmą wszyscy, którzy zgłoszą się w terminie konkursu.


organizatorki konkursu:
A. Maniuk
W. Oderska

Przeczytano: 1207 razy. Wydrukuj|Do góry