Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie
http://sp12tczew.pl

26 stycznia 2018 11:10 | . Pomoc psych.-ped.

Bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach

Bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i każde dziecko powinno znać zasady postępowania i zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Małe doświadczenie życiowe, nieumiejętność radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci są bezradne wobec rodzących się problemów. Zadaniem dorosłych, w szczególności rodziców i nauczycieli jest nieustanne pogłębianie wiedzy i świadomości dotyczącej bezpiecznych zachowań. Wraz z rozwojem dziecka i jego usamodzielnieniem koniecznością jest wykształcenie w nich umiejętności unikania sytuacji niebezpiecznych, przewidywania zagrożeń, a jeśli już zaistnieją umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz proszenia o pomoc.

Porady pedagoga i przydatne adresy internetowe