Komunikaty

27 lutego 2014 16:01 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do pierwszej klasy w SP12

 


Informujemy, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców.

 

Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie  prawidłowo i dokładnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej lub Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej.

(do pobrania poniżej, w sekretariacie lub ze strony www.sp12tczew.pl zakładka Rodzice).


Dyrektor Szkoły
Lidia Wasielewska

Przeczytano: 3785 razy. Wydrukuj|Do góry