Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie
http://sp12tczew.pl

01 października 2018 08:35 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12
w sprawie dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktycznych