Komunikaty

03 lipca 2020 10:23 | Komunikaty

Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021.

Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów kl. I-VII zapewnia nieodpłatnie szkoła. Materiały edukacyjne dla przedszkolaków zakupuje rodzic.

czytaj więcej »

26 czerwca 2020 08:00 | Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 Rozmieszczenie klas podczas wręczania świadectw

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 12:00 | Komunikaty

Rekrutacja do klasy czwartej - sportowej na rok szk. 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 11:27 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły od 25. maja do 7. czerwca 2020

Zarządzenie Nr 12-A/2020 w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły i zasad bezpieczeństwa w czasie epidemi, w okresie od 08-26 czerwca 2020

czytaj więcej »

30 kwietnia 2020 12:15 | Komunikaty

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Lista dzieci nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2020 12:07 | Komunikaty

Wyniki rekrutacji do klasy I

Lista dzieci

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 14:00 | Komunikaty

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły) zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli podjęcia nauki w klasie I w SP 12 w Tczewie w terminie od 14.04.2020 r. od godz. 12:00 do 21.04.2020 r. do godz. 14:00. ...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 12:14 | Komunikaty

Rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2020/2021

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyj

czytaj więcej »