Komunikaty

03 grudnia 2014 11:43 | Komunikaty

Konsultacje dla rodziców klas IV-VI

Konsultacje dla rodziców klas IV-VI odbędą się 18 grudnia 2014 r. w godz. 16.30-17.30 Lidia Wasielewska – dyrektor szkoły

czytaj więcej »

18 listopada 2014 23:00 | Komunikaty

Tesco dla szkół - pomóż nam wygrać konkurs!

Wraz z moimi uczniami zwracam się do Państwa z prośbą o udział w głosowaniu, w konkursie organizowanym przez firmę Tesco. Już od dzisiaj można oddawać swoje cenne głosy. W tym roku konkurs odbywa się on pod hasłem "Odkrywamy kulinarne talenty". Nasza klasa odkryła w sobie pasję do gotowania...

czytaj więcej »

24 października 2014 14:10 | Komunikaty

Nowe zasady regulowania odpłatności za obiady w stołówce szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje o możliwości dokonywania wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej przelewem na rachunek bankowy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W TCZEWIE Nr 85 1240 1242 1111 0010 0223 5742 W tytule podać: nazwisko i imię ucznia, klasa, obiady...

czytaj więcej »

30 września 2014 22:45 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 10 listopada 2014 r. 2 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1...

czytaj więcej »

28 maja 2014 07:03 | Komunikaty

Spotkania rodziców przyszłych uczniów SP12

Spotkania rodziców kandydatów przyjętych do kl. I odbędą się 16 czerwca 2014 r. w stołówce szkolnej. godz. 16.00 – rodzice dzieci ur. w 2007 r. godz. 16.45 – rodzice dzieci ur. w 2008 r. Spotkania rodziców kandydatów przyjętych do oddziałów...

czytaj więcej »

06 maja 2014 09:46 | Komunikaty

Informacja o półkoloniach

Termin półkolonii - 28.07.2014 - 08.08.2014 godz. 9.00 - 14.00 Odpłatność - 100zł, 20 zł - dzieci objęte opieką MOPS ZAPISY - od wtorku 27.05.2014 r. od godz 7.00 w świetlicy szkolnej. Ilość miejsc ograniczona.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2014 23:19 | Komunikaty

Nabór do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej

Rodzice i uczniowie klas III W poniedziałek 5.05.2014 o godz. 13.45 na sali gimnastycznej odbędzie się drugie spotkanie w sprawie naborów do 4 klasy sportowej o profilu piłki ręcznej. Wszystkie chętne dzieci, które chciałyby wziąć udział w tym spotkaniu, prosimy o zgłoszenie...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2014 10:50 | Komunikaty

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje, że od dnia 28 kwietnia 2014 r. będą wydawane rodzicom decyzje w sprawie stypendium szkolnego za okazaniem dowodu tożsamości rodzica /opiekuna wskazanego w decyzji - pokój 119. Warunkiem zwrotu wydatków jest przedstawienie...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2014 13:08 | Komunikaty

Nowe miejsca parkingowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że podczas zebrań z rodzicami będzie możliwość wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej (od godz. 16.30) co stworzy możliwość korzystania z parkingu przy ul. Nowosuchostrzyckiej.

czytaj więcej »

27 lutego 2014 16:10 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego w SP12

W 2014 roku obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci 5-letnie (2009 r.) oraz 6-letnie (2008 r.) urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014r. w sekretariacie szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie...

czytaj więcej »