Komunikaty

07 kwietnia 2014 13:08 | Komunikaty

Nowe miejsca parkingowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że podczas zebrań z rodzicami będzie możliwość wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej (od godz. 16.30) co stworzy możliwość korzystania z parkingu przy ul. Nowosuchostrzyckiej.

czytaj więcej »

27 lutego 2014 16:10 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego w SP12

W 2014 roku obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci 5-letnie (2009 r.) oraz 6-letnie (2008 r.) urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014r. w sekretariacie szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie...

czytaj więcej »

27 lutego 2014 16:01 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do pierwszej klasy w SP12

Informujemy, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31...

czytaj więcej »

10 lutego 2014 22:20 | Komunikaty

Dzień Otwarty w SP12

Dyrekcja, uczniowie i grono pedagogiczne zapraszają na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 12 26.02.2014r. w godz.16.00-18.00. W tym dniu na naszych gości czekają liczne atrakcje przygotowane przez uczniów i nauczycieli, m.in. konkursy, występy artystyczne, zajęcia pokazowe, ...

czytaj więcej »

11 grudnia 2013 12:48 | Komunikaty

Zimowisko 2014 w SP12

Termin: 20.01.2014 – 31.01.2014 r. godz. 9.00 - 14.00 Odpłatność: 100 zł i 20 zł (MOPS) Zapraszamy uczniów klas I - VI Zapisy od 16.12.2013 r. do 18.12.2013 r. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA wpłaty do 08.01.2014 r. w świetlicy szkolnej ( sala 318 ) w godzinach 6.00 – 16.00 Zapewniamy...

czytaj więcej »

14 listopada 2013 08:22 | Komunikaty

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje, że od dnia 13 listopada 2013 r. będą wydawane rodzicom decyzje w sprawie stypendium szkolnego za okazaniem dowodu tożsamości rodzica /opiekuna wskazanego w decyzji - pokój nr 119. Warunkiem zwrotu wydatków jest przedstawienie...

czytaj więcej »

18 października 2013 07:34 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku...

czytaj więcej »

03 czerwca 2013 16:56 | Komunikaty

Zaproszenie na Festyn Zdrowia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 mają zaszczyt zaprosić Rodziców naszych uczniów na wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju FESTYN ZDROWIA, który odbędzie się w piątek 07.06.2013 r. w godz. 1000 - 1200 w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bronisława...

czytaj więcej »

15 maja 2013 22:59 | Komunikaty

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje, że od dnia 16 maja 2013 r. będą wydawane rodzicom decyzje w sprawie stypendium szkolnego za okazaniem dowodu tożsamości rodzica/opiekuna wskazanego w decyzji - pokój nr 115. Warunkiem zwrotu wydatków jest przedstawienie...

czytaj więcej »

13 maja 2013 21:09 | Komunikaty

Półkolonie 2013 w SP 12

Termin: 01.07.2013 r. – 12.07.2013 r. godz. 9.00 - 14.00 Odpłatność: 100 zł i 20 zł (MOPS) Zapraszamy uczniów klas I - VI Zapisy od 03.06.2013 r. Wpłaty do 14.06.2013 r. w świetlicy szkolnej (sala 318) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Ze względu na termomodernizację szkoły planujemy...

czytaj więcej »