Komunikaty

30 września 2014 22:45 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 10 listopada 2014 r. 2 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1...

czytaj więcej »

28 maja 2014 07:03 | Komunikaty

Spotkania rodziców przyszłych uczniów SP12

Spotkania rodziców kandydatów przyjętych do kl. I odbędą się 16 czerwca 2014 r. w stołówce szkolnej. godz. 16.00 – rodzice dzieci ur. w 2007 r. godz. 16.45 – rodzice dzieci ur. w 2008 r. Spotkania rodziców kandydatów przyjętych do oddziałów...

czytaj więcej »

06 maja 2014 09:46 | Komunikaty

Informacja o półkoloniach

Termin półkolonii - 28.07.2014 - 08.08.2014 godz. 9.00 - 14.00 Odpłatność - 100zł, 20 zł - dzieci objęte opieką MOPS ZAPISY - od wtorku 27.05.2014 r. od godz 7.00 w świetlicy szkolnej. Ilość miejsc ograniczona.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2014 23:19 | Komunikaty

Nabór do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej

Rodzice i uczniowie klas III W poniedziałek 5.05.2014 o godz. 13.45 na sali gimnastycznej odbędzie się drugie spotkanie w sprawie naborów do 4 klasy sportowej o profilu piłki ręcznej. Wszystkie chętne dzieci, które chciałyby wziąć udział w tym spotkaniu, prosimy o zgłoszenie...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2014 10:50 | Komunikaty

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie informuje, że od dnia 28 kwietnia 2014 r. będą wydawane rodzicom decyzje w sprawie stypendium szkolnego za okazaniem dowodu tożsamości rodzica /opiekuna wskazanego w decyzji - pokój 119. Warunkiem zwrotu wydatków jest przedstawienie...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2014 13:08 | Komunikaty

Nowe miejsca parkingowe

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że podczas zebrań z rodzicami będzie możliwość wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej (od godz. 16.30) co stworzy możliwość korzystania z parkingu przy ul. Nowosuchostrzyckiej.

czytaj więcej »

27 lutego 2014 16:10 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego w SP12

W 2014 roku obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci 5-letnie (2009 r.) oraz 6-letnie (2008 r.) urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014r. w sekretariacie szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie...

czytaj więcej »

27 lutego 2014 16:01 | Komunikaty

Zasady rekrutacji uczniów do pierwszej klasy w SP12

Informujemy, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31...

czytaj więcej »

10 lutego 2014 22:20 | Komunikaty

Dzień Otwarty w SP12

Dyrekcja, uczniowie i grono pedagogiczne zapraszają na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 12 26.02.2014r. w godz.16.00-18.00. W tym dniu na naszych gości czekają liczne atrakcje przygotowane przez uczniów i nauczycieli, m.in. konkursy, występy artystyczne, zajęcia pokazowe, ...

czytaj więcej »

11 grudnia 2013 12:48 | Komunikaty

Zimowisko 2014 w SP12

Termin: 20.01.2014 – 31.01.2014 r. godz. 9.00 - 14.00 Odpłatność: 100 zł i 20 zł (MOPS) Zapraszamy uczniów klas I - VI Zapisy od 16.12.2013 r. do 18.12.2013 r. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA wpłaty do 08.01.2014 r. w świetlicy szkolnej ( sala 318 ) w godzinach 6.00 – 16.00 Zapewniamy...

czytaj więcej »