. Samorząd Uczniowski

17 listopada 2020 07:11 | . Samorząd Uczniowski

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

 

 

 

 

20 listopada będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach Dziecka.

Konwencja gwarantuje Prawa Dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca prawa każdego dziecka.

Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. Każde prawo ujęte jest w osobnym punkcie zwanym artykułem.

1990 rok to rok przełomowy dla Dzieci w Polsce. To właśnie wtedy polski rząd przyjął Konwencję o Prawach Dziecka. Na straży praw dziecka w Polsce stoi Rzecznik Praw Dziecka. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

W szczególności dba o:

 •  prawo dzieci do życia i ochrony zdrowia;

 •  prawa do wychowania w rodzinie;

 •  prawa do godziwych warunków socjalnych;

 •  prawa do nauki.

Pierwszy raz Rzecznika Praw Dziecka powołano w Polsce w 2000 roku. Obecnie jest nim prawnik pan Mikołaj Pawlak.

A oto kilka praw wynikających z konwencji:

 •  Masz prawo chodzić do przedszkola i szkoły.

 •  Masz prawo do rozwijania swojej osobowości i zainteresowań.

 •  Masz prawo do zdobywania wiedzy.

 •  Masz prawo mieć rodziców.

 •  Twoi rodzice mogą wspólnie decydować o tym, co dla Ciebie najlepsze.

 •  W sytuacji rozwodu rodziców masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 •  Masz prawo do zabawy i odpoczynku.

 • Masz prawo do spędzania czasu wolnego tak jak chcesz, w sposób dopasowany do Twojego wieku.

 •  Masz prawo czuć się bezpiecznie, być chronionym przed zagrożeniami.

 •  Masz prawo do tego, aby Twoje podstawowe potrzeby były zabezpieczone.

 • Gdy Twoi rodzice znajdą się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc Państwa w celu zabezpieczenia Twoich potrzeb.

 •  Gdy zachorujesz, masz prawo do właściwej opieki i leczenia.

 •  Masz prawo mieć własne poglądy.

 •  Masz prawo wyrazić swoje zdanie.

 •  Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Czasami zdarza się tak, że Prawa Dziecka nie są przestrzegane, łamią je dorośli, którzy opiekują się dzieckiem lub zupełnie obce osoby.

Co wtedy zrobić? Gdzie szukać pomocy?

Co może zrobić dziecko, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji?

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania, pod którym można uzyskać pomoc:

800 12 12 12

W szkole czeka na Ciebie pedagog, psycholog szkolny i Twój Wychowawca.

Na koniec kochani uczniowie: cieszmy się, że żyjemy w kraju, gdzie panuje pokój, dzieci chodzą do szkoły i nie muszą pracować, mamy opiekę zdrowotną i miłość naszych bliskich. Pamiętajcie jednak, że poza prawami macie także obowiązki. I to one wyznaczają drogę mądrego korzystanie z praw.


Prezentacja multimedialna :

 

Przeczytano: 110 razy. Wydrukuj|Do góry