Aktualności

23 maja 2018 08:22 | Aktualności

„Pozwólmy uczniom odczarować matematykę” .

„Pozwólmy uczniom odczarować matematykę” to projekt realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2017/ 2017  prowadzonym wspólnie przez:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 20 szkół z województwa pomorskiego, w tym nasza szkoła.

Przedmiotem badań były dziecięce strategie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych, jako odpowiedź na sygnalizowaną potrzebę analizy oraz wsparcia edukacji matematycznej w klasach początkowych szkoły podstawowej. Poznanie sposobów radzenia sobie z zadaniami typowymi i nietypowymi pozwoliło rozpoznać poziom myślenia matematycznego uczniów oraz znaczenia nadawane przez nich pojęciom matematycznym.

Badania miały następujący przebieg:

Uczniowie z klasy 3i- klasa eksperymentalna, wychowawca Joanna Bliźniuk oraz 3k- klasa badawcza, wychowawca Kamila Hilar zostali poddani 45 minutowym badaniom testowym dwukrotnie (na przełomie września i października 2016 oraz w marcu 2017)

W wytypowanej  klasie eksperymentalnej 3i prowadzone były przez Joannę Bliźniuk, w ramach obowiązkowego wymiaru czasu lekcyjnego, raz w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną zajęcia polegające na rozwiązywaniu przez uczniów nietypowych zadań matematycznych. Nauczycielka klasy eksperymentalnej wzięła udział w warsztatach szkolących w zakresie sposobu samodzielnej pracy uczniów w małych grupach nad tekstowymi zadaniami matematycznymi. Warsztaty te odbyły się 24 września 2016 r. w godz. 9.30-14.30 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Szkolenie poprowadziła dr Alina Kalinowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wśród nauczycieli wczesnej edukacji zostały przeprowadzone w miesiącach: wrzesień, październik i listopad badania sondażowe służące rozpoznaniu przekonań na temat tekstowych zadań matematycznych w klasach najniższych. Ustalenie ww. przekonań było istotne dla sformułowania dyspozycji i rekomendacji dla nauczycieli klas początkowych.

Oprócz informacji zwrotnych przekazywanych do szkół uczestniczących w badaniach na początku września 2018r., opracowano końcowy raport merytoryczny oraz upowszechniono wyniki w postaci publikacji w periodykach naukowych. O przebiegu i rezultatach również informowano na łamach „ Edukacji Pomorskiej” oraz podczas konferencji podsumowującej 12 kwietnia 2018r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, na którą zostały zaproszone nauczycielki biorące udział w projekcie wraz z dyrekcją szkoły. Uzyskane wyniki pomogły w identyfikacji matematycznej codzienności uczniów i stanowią interesujący materiał do diagnozy sposobów kreowania szkolnych sytuacji poznawczych.

Galeria.

 

Przeczytano: 300 razy. Wydrukuj|Do góry