Aktualności

31 maja 2018 08:26 | Aktualności

Klub Szkół UNICEF SP12 Tczew.

Nasza szkoła od 4 lat należy do Klubu Szkół UNICEF. Jest zaangażowana w realizację projektów światowych i ogólnopolskich. To inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Nasza szkoła, nie tylko uczestniczy w akcjach edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF, a także organizuje działania zaplanowane na dany rok szkolny. Ich celem jest budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej, promowanie idei pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród podopiecznych, przybliżenie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, otwartości na inne kultury, zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych stron świata. Pod kierunkiem koordynatora – Joanny Bliźniuk, nasza szkoła systematycznie realizuje wszystkie zadania w ramach światowych i ogólnopolskich programów UNICEF: Gwiazdka dla Afryki, Wszystkie Kolory Świata – III edycja (projekt światowy), Mali Uczniowie Idą do Szkoły, Po Pierwsze Dziecko oraz Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę! W ciągu tego roku szkolnego w realizację inicjatywy UNICEF pod kierunkiem koordynatora zaangażowały się nauczycielki: Alicja Bednarska, Iwona Ligmann, Emilia Morawska, Joanna Pałasz oraz Iwona Pomorska-Deja, wraz z uczniami i rodzicami. Na bieżąco przygotowywano gazetki tematyczne, lekcje w wybranych klasach nt. Praw Dziecka, sytuacji dzieci w Syrii, osób z niepełnosprawnością, walki z ubóstwem z wykorzystaniem różnych prezentacji multimedialnych i filmów.

Od lutego 2018 roku, w każdy poniedziałek, nadawany był komunikat informacyjny przez szkolny radiowęzeł dotyczący  sytuacji dzieci w Syrii. Ponadto zostały przygotowane specjalne cegiełki, które uczniowie z dużą chęcią i zaangażowaniem, w wybranych dniach rozprowadzali na terenie szkoły. Podczas Dnia Otwartego Szkoły 7 marca 2018r. zostało przygotowane specjalne stanowisko UNICEF. Przybyli goście mogli poznać problematykę dotyczącą sytuacji dzieci w Syrii, czy zakres działań UNICEF oraz zakupić przygotowane "dzieła sztuki" - obrazy uczniów w antyramach. Powyższe działania przyczyniły się do zgromadzenia 950 zł, które wpłacono na konto UNICEF.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Koordynator Joanna Bliźniuk

Przeczytano: 304 razy. Wydrukuj|Do góry