Aktualności

09 maja 2017 08:38 | Aktualności

Goście z Islandii w Dwunastce
21 kwietnia gościliśmy w naszej placówce nauczycieli z Islandii. W trakcie dwugodzinnej wizyty uczestniczyli w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3b (p. Sylwia Nowak), matematyki w 5d (p. Joanna Wysińska) i przyrody w 5f (p. Agnieszka Huzarek).

Nasi goście oglądali sale lekcyjnych, stołówkę, byli obserwatorami zajęć na hali sportowej i świetlicy.  Z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracom plastycznym naszych uczniów. Podczas spotkania w pokoju nauczycielskim zadawali wiele pytań związanych z programem nauczania, organizacją pracy w szkole. Byli pod wrażeniem przeprowadzonych zajęć i wyglądu naszej szkoły. Wszystko dokumentowali za pomocą aparatów fotograficznych. Zdziwiło ich, że polscy uczniowie nie spędzają wszystkich przerw na boisku szkolnym. W szkole islandzkiej dzieci obowiązkowo (bez względu na pogodę, przez cały rok) na dwóch długich przerwach wychodzą na boisko. Ogromną wagę przywiązuje się do zdrowia dzieci. Wskazane jest, aby 2 razy w tygodniu jadły ryby, a słodycze w szkole są zabronione. Odmienny zwyczaj szkoły przejawia się również w chodzeniu przez dzieci w samych skarpetkach zamiast kapci.

Islandzka szkoła obowiązkowa Grunnskólar  (6 - 16 lat) składa się z dwóch poziomów (podstawowy i niższy średni), czyli nasza szkoła podstawowa i gimnazjum. Nie ma jednak wyraźnej granicy między tymi dwoma etapami nauki. Prowadzone są one w tej samej szkole. Uczniów dzieli się na klasy I-X według wieku. Klasy na poziomie szkoły podstawowej mają zwykle jednego nauczyciela do wszystkich przedmiotów, natomiast na poziomie średnim I stopnia uczą na ogół nauczyciele przedmiotu.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia i pracy w demokratycznym społeczeństwie, wychowanie w tolerancji. Przedmiotami podstawowymi są język islandzki i matematyka, a pozostałe przedmioty obowiązkowe obejmują: zajęcia artystyczne i prace ręczne, języki nowożytne, wiedzę o społeczeństwie i religię, wychowanie fizyczne, przedmioty przyrodnicze, informatykę, zajęcia z gospodarstwa domowego i zajęcia rozwijające inne potrzebne w życiu codziennym umiejętności. Na zakończenie dziesiątego i ostatniego roku kształcenia obowiązkowego uczniowie mogą przystępować do centralnie koordynowanych egzaminów. Egzaminy te przeprowadza się z następujących przedmiotów: język islandzki, matematyka, język angielski, język duński (lub alternatywnie norweski i szwedzki), przedmioty przyrodnicze i wiedza o społeczeństwie. Wystawiane są oceny od 1-10, przy czym 10 to ocena najwyższa. Obowiązkowe centralnie koordynowane egzaminy z języka islandzkiego i matematyki przeprowadza się również w klasach IV i VII.

Rok szkolny trwa dziewięć miesięcy, rozpoczyna się między 21 sierpnia a 1 września i kończy między 31 maja a 10 czerwca. Szkoły są czynne przez pięć dni w tygodniu, a uczniowie mają od 30 do 37 (40-minutowych) lekcji tygodniowo, przy czym ich liczba wzrasta wraz z wiekiem.

Galeria fotograficzna

Przeczytano: 562 razy. Wydrukuj|Do góry