Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie
http://sp12tczew.pl

31 lipca 2018 12:41 | Aktualności

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na nowy rok szkolny

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas I-VIII zapewnia nieodpłatnie szkoła.

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki i ćwiczenia do religii na rok szkolny 2018/ 2019