Kadra

Sylwia Nowak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne