Kadra

Elżbieta Paczkowska

Funkcje: Wychowawca

Przedmioty: opieka w świetlicy szkolnej

Wychowawca w świetlicy szkolnej