Kadra

Barbara Brotaj

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne