Kadra

Anna Ligęza

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: religia

Nauczany przedmiot: religia