Kadra

Katarzyna Okrzes-Parka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: technika

Nauczany przedmiot: technika, zajęcia techniczne