Kadra

Katarzyna Nowak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: przyroda, godzina wychowawcza

Nauczany przedmiot: przyroda