Kadra

Agnieszka Huzarek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: przyroda, godzina wychowawcza

Nauczany przedmiot: przyroda