Kadra

Lech Korda

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: historia, zajęcia z wychowawcą

Nauczany przedmiot: historia