Kadra

Lech Korda

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: historia, godzina wychowawcza

Nauczany przedmiot: historia