Kadra

Elżbieta Galant-Zielonka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: zajęcia komputerowe

Nauczany przedmiot: zajęcia komputerowe

Administrator:
- szkolnej strony internetowej
- dziennika elektronicznego