Kadra

Hanna Wyka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, godzina wychowawcza

Nauczany przedmiot: matematyka