Kadra

Hanna Wyka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, zajęcia z wychowawcą

Nauczany przedmiot: matematyka