Kadra

Barbara Kroll

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, godzina wychowawcza

Nauczany przedmiot: język polski