Kadra

Katarzyna Kałużna

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna