Kadra

Chrystiana Freza

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna