Kadra

Lucyna Wichmann

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne