Kadra

Karolina Smaglińska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne