Kadra

Zofia Szyszka

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: matematyka

Nauczany przedmiot: matematyka