Kadra

Lidia Wasielewska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: matematyka

Nauczany przedmiot: matematyka