Kadra

Joanna Pałasz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna