Kadra

Renata Babińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język angielski

Alicja Bednarska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Joanna Bliźniuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Barbara Brotaj

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Patryk Dobrzyński

Funkcja: Nauczyciel

Władysława Elmiś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: plastyka

Małgorzata Elszkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Tomasz Erdanowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczany przedmiot: przyroda

Alicja Fiałek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Chrystiana Freza

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Ewa Freza

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Elżbieta Galant-Zielonka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: informatyka

Administrator:
- szkolnej strony internetowej
- dziennika elektronicznego

Katarzyna Gockowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Anna Gołaszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Kamila Hillar

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Alicja Hoppe

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Huzarek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczany przedmiot: przyroda

Marzena Irla

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Janicka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Anna Kaffka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Kałużna

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Arleta Karczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Beata Kaszubowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Wioletta Klamańska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: plastyka

Lech Korda

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczany przedmiot: historia

Mirosława Kosecka

Funkcja: Pedagog

Grażyna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Ewa Kownacka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Kozłowska

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Kroll

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język polski

Monika Kruszyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Karolina Krzemińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język angielski

Anna Ligęza

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: religia

Iwona Ligmann

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Machniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Maj

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język polski

Julia Malicka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: matematyka

Aleksandra Maniuk

Funkcja: Logopeda

Barbara Mierzwicka-Schmidt

Funkcja: Bibliotekarz

Beata Naklicka-Otta

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczany przedmiot: język polski, historia

Monika Narloch

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Katarzyna Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: przyroda

Wioletta Oderska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: terapia pedagogiczna

Katarzyna Okrzes-Parka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: technika, zajęcia techniczne

Marzena Olejniczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Michał Ortmann

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Elżbieta Paczkowska

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Elżbieta Pelowska

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Ewa Pietras

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Iwona Pomorska-Deja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Lucyna Pytka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Anna Radzewicz-Bork

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język polski

Mirosława Rajek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczany przedmiot: język angielski

Izabela Raszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Kamil Raszewski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Katarzyna Rogowska

Funkcja: Bibliotekarz

Lucyna Romanowska-Watza

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Justyna Schröder

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczany przedmiot: muzyka

Anita Sieńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: religia

Karolina Smaglińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Małgorzata Sobieraj

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Zofia Szyszka

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Nauczany przedmiot: matematyka

Katarzyna Świątek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język angielski

Stefania Świerczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: religia

Dorota Tatara

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język polski

Karol Waruszewski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: gimnastyka korekcyjna

Lidia Wasielewska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Nauczany przedmiot: matematyka

Anna Witkowska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Hanna Wyka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczany przedmiot: matematyka

Joanna Wysińska

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Zoch

Funkcja: Nauczyciel

Nauczany przedmiot: język angielski