Program „Czytamy Razem”SPOŁECZNY PROGRAM „CZYTAMY RAZEM”

Lubisz pomagać?
Chcesz ofiarować swój czas i wysiłek
dzieciom z najbliższego otoczenia?

Zapraszamy do udziału
w Programie pomocy dzieciom
z dysleksją rozwojową
„CZYTAMY RAZEM”

Program „Czytamy Razem” realizowany jest w Polsce od 2003 r. przy pomocy wolontariuszy Fundacji FLY przy współpracy Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Nad organizacją projektu czuwa Radosław Daruk – przewodniczący Fundacji FLY.
Głównym koordynatorem merytorycznym jest Beata Ingielewicz, z inicjatywy prof. dr hab. Marty Bogdanowicz, a koordynatorem programu w Naszej Szkole jest Wioletta Oderska.

W Naszej Szkole rozpoczęliśmy realizację społecznego programu „Czytamy razem” przy współpracy z Polską Ymką i PTD w roku szkolnym 2009/2010.

Działanie wolontariuszy - to praca społeczna na rzecz dzieci z najbliższego środowiska (szkoły, przedszkola), w celu ułatwienia im dostępu do kultury słowa.
Kluczem jest opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i czytania krytycznego. Dlatego nasze działanie koncentruje się na zaciekawieniu dziecka czytaniem i doskonaleniem tej umiejętności. Drugim celem jest rozwijanie funkcji poznawczych dzieci, ich myślenia przyczynowo – skutkowego, wzbogacenie słownika, usprawnianie uwagi i pamięci.
Dodatkową korzyścią z regularnych spotkań jest uspołecznienie dzieci.
Wolontariuszami są osoby dorosłe w szerokim przedziale wiekowym (lub gimnazjaliści i licealiści za zgodą rodziców), różnych kultur i zawodów, które chcą ofiarować swój czas, wysiłek i zdolności dzieciom, aby wprowadzić je w świat książki, czytania i kultury.

Pomagamy tym:

 • którzy nie polubili czytania,
 • którym nauka czytania sprawia duże trudności
 • którzy sądzą, że nigdy nie będą czytać dla przyjemności.

Z obserwacji wynika, że indywidualna praca w parze dorosły – dziecko pomaga dziecku przezwyciężać trudności i uczy czerpać przyjemność z czytania. Tym samym pomaga dziecku w szkole i w życiu.


Szukamy towarzyszy dziecka w czytaniu!


Wolontariuszy, którzy:

 • lubią dzieci i książki
 • są cierpliwi
 • elastyczni w swoim zachowaniu
 • lubią rozmawiać i bawić się z dziećmi
 • mają poczucie humoru
 • nie oceniają.

Zadania wolontariuszy:

 • prowadzenie zajęć z uczniami dwa razy w tygodniu po 30 minut;
 • bezpłatny udział w spotkaniach szkoleniowych;
 • zaświadczenia za całoroczne uczestnictwo w programie.


Szczegółowe informacje dla chętnych
w wieku 18 - 80 lat
udziela szkolny koordynator programu
Wioletta Oderska
Sala 216


Dzięki czytaniu dziecko:

 • pokonuje trudności w czytaniu;
 • bogaci słownictwo i podwyższa jakość wypowiedzi ustnych;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów i poleceń;
 • interesuje się książką, jako jedną z możliwości zagospodarowania czasu;
 • lepiej koncentruje uwagę;
 • nawiązuje więzi z wolontariuszem.

Zalety programu „Czytamy Razem”

 • Aktywizuje uczestników.
 • Elastyczny w doborze sposobu pracy, uczestników.
 • Wyrównuje zaniedbania środowiskowe.
 • Uspołecznia.
 • Daje dużo satysfakcji obydwu partnerom.
 • Jest tani, nie wymaga oprzyrządowania, pomocy.

Program opracowany przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz.

Pomagamy dzieciom w wieku 6 – 13 lat, dzieciom pierwszego etapu edukacji, który powinien wystarczyć do opanowania czytania jako narzędzia uczenia się w dalszych etapach nauki.

Ogólne zasady działania wolontariatu:

 • Wolontariusz pod opieką ma jedno – najwyżej troje dzieci;
 • Pomagamy indywidualnie – każdemu dziecku osobno.
 • Spotykamy się z każdym dzieckiem co najmniej 2 raz w tygodniu po 30 min.
 • Nasze spotkania muszą odbywać się za zgodą samego Dziecka, jego Rodziców i Szkoły.
 • Okres cyklu regularnych spotkań to cały rok szkolny.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy:

 • umieć czytać
 • i chcieć towarzyszyć dziecku w czytaniu.

 

Teraz Ty zostań wolontariuszem! Czekamy na ciebie!!!


Program „Czytamy Razem” obejmował w kolejnych latach szkolnych:

 • 2014/2015 - 4 uczniów z klas 3-6, pod opieką 2 wolontariuszy
 • 2013/2014 - 3 uczniów z klas 3-6, pod opieką 2 wolontariuszy 
 • 2012/2013 - 4 uczniów z klas 3-6, pod opieką 3 wolontariuszy 
 • 2011/2012 - 5 uczniów z klas 3-6, pod opieką 5 wolontariuszy 
 • 2010/2011 - 6 uczniów z klas 4-6, pod opieką 5 wolontariuszy.
 • 2009/2010 - 5 uczniów klas 4-6, z udziałem 3 wolontariuszy.

 AKCJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”– społeczna akcja reklamowa, mająca na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodziców.

Kampania CPcd zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Fundacja ABCXXI przypomina jednocześnie o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

Inicjatorką kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom" (CPcd) była Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego (ABCXXI). Kampania prowadzona jest obecnie w całym kraju przez ponad 2100 wolontariuszy – Liderów i Koordynatorów.
Kampania rozpoczęła się w czerwcu 2001 reklamowym spotem nadawanym w TVP, w którym wystąpił Krzysztof Błaszczyk. Humorystyczna scena, w której dziecko podchodzi do oglądającego telewizję ojca i pyta: „Tato, a czy ty umiesz czytać?", odniosła zamierzony skutek i do CPcd zaczęli się przyłączać ludzie świata artystycznego, politycznego i naukowego.

W liście z dnia 5 listopada 2003 roku zespół ABCXXI zwrócił się z apelem do wszystkich zainteresowanych o włączenie się do dzieła CPcd jako koordynatorzy lokalni i liderzy małych środowisk (szkolnych, gminnych itp.). W ten sposób akcja zaczęła nabierać charakteru instytucjonalnego. Pojawili się koordynatorzy na poszczególne województwa, miasta, gminy, współpracujące instytucje, szkoły czy przedszkola.

W tym samym miesiącu do CPcd dołączyły się instytucje z Wrocławia pod hasłem „Cały Wrocław czyta dzieciom". Organizatorami i koordynatorami tej akcji byli metodycy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Akcja została rozpisana jako konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla przedszkoli.

Do ogłoszonych przez Fundację ABCXXI programów: „Czytające Szkoły" oraz „Czytające Przedszkola" przystąpiły 1434 szkoły i 1373 przedszkoli. Placówki, które wprowadziły codzienne głośne czytanie dzieciom obserwują m.in.:
wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji,
łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych,
wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy,
powstawanie więzi pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i czytającym nauczycielem,
wzrost czytelnictwa wśród dzieci oraz spadek ilości aspołecznych zachowań.

Badania firmy IPSOS z września 2006 wykazały, że kampanię „Cała Polska czyta dzieciom" znało 85% respondentów.

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOŚCI UMYSŁU JEST CZYTANIE

Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego? Ponieważ...

NAWYK CZYTANIA I MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK
MUSI POWSTAĆ W DZIECIŃSTWIE

Uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać.
Nie rozbudzamy w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się ich ogromną przyjemnością i potrzebą! Wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji. Nie stają się czytelnikami na resztę życia, tracą szansę na ciągłą edukację, na stały rozwój intelektualny i zawodowy.
Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Rodzice! Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka.

Bez względu na sytuację rodzinną, majątkową, czy własne wykształcenie, jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole i w życiu...

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką
przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom
dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.
Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka

Zalety głośnego czytania:

 • Buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
 • Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa
 • Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo
 • Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie
 • Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu
 • Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię
 • Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię,
 • Uczy wartości moralnych, 
 • wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne,
 • Buduje samouznanie - dziecko czuje się ważne, 
 • kochane i coraz bardziej kompetentne
 • Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i pisaniu
 • Chroni przed uzależnieniem od telewizji i absorbowaniem z niej antywartości
 • Uczy nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • Kształtuje nawyk czytania na całe życie

Naród, który nie czyta, mało wie. 
Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, przy urnach wyborczych. 
Te decyzje odbijają się na całym narodzie. 
Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość 
- to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.

(Jim Trelease autor: „Read-Aloud Handbook" /Podręcznik głośnego czytania/)


CODZIENNIE CZYTAJCIE DZIECIOM GŁOŚNO
PRZEZ 20 MINUT

Pamiętajmy, że...

Książki są pokarmem nie tylko dla intelektu, ale i dla psychiki
Odprężają, relaksują, przenoszą w świat marzeń – usuwają lub zmniejszają stres.

Głośne czytanie to potężna stymulacja dla mózgu, która odmienia na lepsze wasz los. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, rozwój wiedzy i zmiany na rynku pracy następują coraz szybciej. Ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia.
To samo dotyczy społeczeństw. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej.
Badania naukowe wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi.
Wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
Aby dziecko nauczyło się w mądry i umiarkowany sposób korzystać z telewizji, musi już w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania czasu - czytania.

 Akcję „Cała Polska czyta Dzieciom” w SP 12 organizujemy trzy razy w roku szkolnym: w październiku z okazji obchodów ETŚD, w maju z okazji Dni Książki, w czerwcu z okazji Dnia Dziecka. Do tej pory brali w niej udział:

 • Rok szk. 2013/2014
  Maj - pan Arkadiusz Grabowski – strażak; czytał profilaktyczne opowiadanie Dagmara Geislera „Nie pójdę z nieznajomym” oraz pokazał film „Rola psa w życiu człowieka”;
  Październik - pani A. Kotlicka- szkolny psycholog; czytała bajkę o „”
 • Rok szk. 2012/2013
  Czerwiec - Rodzice uczniów klasy 1 a Katarzyna Korda „Siedem koźlątek” Anna „Siedem (1b, 1f, 0a)
  Maj - pan Józef Ziółkowski- regionalista, autor książek – kl. III i IV;
  Październik - pani E. Paczkowska – nauczyciel świetlicy; czytała bajkę o „ „ (kl. 0d, 1d, 1e);,
 • Rok szk. 2011/2012
  Czerwiec - Rodzice uczniów klasy 1a (1g, 1f, 0d)
  Maj - pani J. Knopik-Wenta - kierownik Biblioteki Publicznej nr, 
  Październik - pani W. Klamańska – nauczyciel plastyki; czytała baśń „Dzikie łabędzie” J. Ch. Andersen (kl. 1b, 1d, 1e);
 • Rok szk. 2010/2011
  Czerwiec - Rodzice uczniów klasy 1 b (1c,3b) „Franklin…”„Kubuś Puchatek” oraz rodzice kl. III f (w. Hillar Kamila); „Poszukiwacze kwiatu paproci”, III d (w. Pałasz Joanna) „120 przygód Koziołka Matołka”; II a (w. Gockowska Katarzyna) „Brzechwa dzieciom” „Dzieci z ulicy Awanturników”; II b (w. Freza Chrystiana) „Dzieci z Bullerbyn”;
  Maj - pani J. Jakubowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
  Październik - pani D. Tatara – polonistka czytała bajkę o „Czerwonym kapturku” W. i J. Grimm (kl. 1b, 1d, 1e);
 • Rok szk. 2009/2010
  Czerwiec - Rodzice uczniów klasy 2 f „Klechdy Domowe”
  Maj - pani J. Knopik-Wenta - kierownik Biblioteki Pedagogicznej czytała „Przygody Franklina”. 
  Październik - pani A. Maniuk - szkolny logopeda - czytała bajkę o „Kubusiu Puchatku”. 


 

AKCJA „DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM” W akcji „Dzieci czytają dzieciom” biorą udział uczniowie uczęszczający na terapię pedagogiczną. Akcja polega na przygotowaniu pod kierunkiem terapeuty czytania bajki, lektury, wierszy lub opowiadań dzieciom z grup przedszkolnych lub klas 1-3.

Celem akcji jest:

 • doskonalenie umiejętności pięknego czytania, 
 • poznawania warsztatu żywego słowa, 
 • pokonywanie swoich słabości, 
 • budzenie wiary we własne możliwości, 
 • angażowanie się w działanie na rzecz innych.

Akcja przynosi uczniom wiele satysfakcji, zarówno czytającym jak i słuchaczom. Ci pierwsi czerpią radość z czytania innym. Słuchacze z zaciekawieniem słuchają i podziwiają zarówno treść jak i trudną sztukę czytania.

W akcji „Dzieci czytają dzieciom” brali udział:

 • roku szk. 2013/2014: Dominika Oleszuk, Kinga Grzeszkiewicz, Natalia Góralczyk, Filip Pasternak, Maksymilian Kończyk.
 • roku szk. 2012/2013: Julia Sobczak, Kamil Wojciechowski, Cezary Rosiński, Richert Zofia, Bylicka Martyna, Górna Małgorzata Kalita Mikołaj, Kul Zuzanna, Promiński Mateusz, Gawrońska Anna, Dziuk Nela, Rządkowski Marceli.
 • roku szk. 2011/2012: Julia Sobczak, Górna Małgorzata, Rygielska Aleksandra, Góralczyk Sandra, Chudzik Klaudia, Gramś Nikola, Kaczmarek Michał, Mejna Julia, Rygosik Wiktoria, Juchniewicz Julia, Cygan Małgosia, Kreft Martyna.
 • roku szk. 2010/2011: Agnieszka Dzięgielewska, Weronika Wąsik, Amadeusz Woliński, Marta Gołembiewska, Klaudia Chudzik, Martyna Krefft, Klaudia Rutkowska, Małgorzata Cygan, Paulina Lewandowska.
 • roku szk. 2009/2010: Patryk Piekarski, Marek Arndt, Sandra Polak, Jakub Brzeźnicki, Rafał Rekowski, Karol Komorowski, Oliwia Makowska, Aleksandra Wiśniewska, Adrian Grzankowski, Patrycja Jażdżewska, Agnieszka Dzięgielewska, Aleksandra Wiśniewska, Aleksandra Wiśniewska, Natalia Netkowska, Dalia Czarnowska, Julia Mejna, Adam Lonczak, Joanna Skowrońska, Agnieszka Dzięgielewska.