Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
Pomysł obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Marta Bogdanowicz zaczerpnęła z Brytyjskiego Towarzystwa Dysleksji i początkowo przeniosła go do Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, a dopiero później Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Jedynym celem, który przyświeca ETŚD jest poszerzanie niskiej świadomości i wiedzy o dysleksji. ETŚD spełnia swoją misję jeśli propagowanie wiedzy o dysleksji towarzyszy wszelkim działaniom, poprzez dostrzeganie objawów ryzyka dysleksji, wczesną diagnozę i właściwie realizowaną pomoc terapeutyczną.
Jako propagatorzy obchodów i misji ETŚD staramy się, aby zarówno dzieci jak i rodzice, nauczyciele, lekarze i inni ludzie, rozumieli potrzebę wspólnego działania na rzecz szerzenia świadomości problemów dysleksji.


Podczas Europejskich Tygodni Świadomości Dysleksji
w SP 12 organizowaliśmy:

23 X 2013 – 29 X 2013

pod hasłem „Radzimy sobie z dysleksją”

 • Turniej „Ekspert bajek i baśni” dla dzieci i ich rodziców z klas 1-3
 • Mini konkurs ortograficzny „Mam dobrą pamięć” dla uczniów klas 4-6
 • „Cała Polska czyta dzieciom” bajki dla dzieci czytane przez zaproszonego gościa – panią psycholog Alicję Kotlicką
 • Akcja „Cała szkoła czyta…” pod hasłem „Tropem sławnych z dysleksją” - Adam Mickiewicz
 • Czas na bajki Bratka – słuchanie bajek terapeutycznych w kl. I-III
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom” Czytanie bajek przez uczniów młodszym.
 • Fleash Mob – długa przerwa na czytanie w bibliotece szkolnej
 • Program „Czytamy razem” - promocja wolontariatu 
 • „I ty możesz zostać Mickiewiczem” - recytacja, tworzenie i ilustracja wierszy.
 • Wystawa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi - polskiemu wieszczowi z dysgrafią
 • Dzień otwarty w gabinetach terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Zajęcia otwarte dla rodziców: Metodą Dobrego Startu, zajęcia logopedyczne, zajęcia Metodą Weroniki Sherborne.
 • Wynalazki na skuteczne uczenie się – pogadanki dla uczniów na zajęciach terapii pedagogicznej.
 • „Ciekawe metody pracy terapeutycznej” - szkolenie warsztatowe dla nauczycieli 
 • Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów terapii pedagogicznej 
 • „Dziecko ryzyka dysleksji w szkole – diagnoza, objawy i sposoby pomocy” szkolenie dla rodziców prowadzone przez pracowników poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Omówienie wyników badań przesiewowych Ryzyka Dysleksji przeprowadzonych w szkole.
 • Wystawa ciekawych książek, pomocy dydaktycznych i gier komputerowych o dysleksji i problemach z nią związanych.
 • Ekspozycja gazetki „Terapeutyczne Wieści”
 • Galeria prac uczniów wykonanych na zajęciach terapii nt. „Co potrafią moje ręce”


24 X 2012 – 30 X 2012
pod hasłem Nie taki STRES straszny

 • Turniej „Ekspert bajek i baśni” dla dzieci i ich rodziców klas 1-3.
 • „Cała Polska czyta dzieciom” bajki dla dzieci czytane przez zaproszonego gościa – panią Wiolettę Klamańską
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom”. Uczniowie klas 4 – 6 czytają bajki młodszym kolegom z klas 1 – 3
 • Program „Czytamy razem” - promocja wolontariatu - rozprowadzanie broszury informacyjnej
 • „Poznanie stylu nauki i pracy – kluczem do osiągania sukcesu każdego ucznia”, szkolenie warsztatowe dla nauczycieli terapeutów.
 • „Wspieranie uczniów zdolnych” - szkolenie Rady Pedagogicznej
 • Konsultacje dla rodziców uczniów terapii pedagogicznej z terapeutami.
 • Wystawa ciekawych książek na temat dysleksji i problemów z nią związanych. 
 • Ekspozycja gazetki „Terapeutyczne Wieści”
 • Galeria prac uczniów wykonanych na zajęciach terapii nt. „Mapy myśli”


3 X 2011 - 7 X 2011
pod hasłem Obudzić „śpiącego olbrzyma”, czyli Twój wspaniały mózg

 • Turniej „Ekspert bajek i baśni” dla dzieci i ich rodziców z klas 1-3
 • „Cała Polska czyta dzieciom” bajki dla dzieci czytane przez zaproszonego gościa – panią Wiolettę Klamańską.
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom” uczniowie klas 4 – 6 czytają bajki młodszym kolegom z kl. 1 – 3
 • Program „Czytamy razem” - promocja wolontariatu - rozprowadzanie broszury informacyjnej
 • „Poznanie stylu nauki i pracy – kluczem do osiągania sukcesu każdego ucznia”- szkolenie warsztatowe dla nauczycieli terapeutów
 • Wynalazki na skuteczne uczenie się – pogadanki dla uczniów na zajęciach terapii pedagogicznej.
 • „Gry i zabawy rozwijające koncentrację uwagi”. Warsztaty dla rodziców połączone z pokazem pomocy dydaktycznych używanych na zajęciach terapii 
 • Konsultacje dla rodziców uczniów terapii pedagogicznej 
 • Wystawa ciekawych książek na temat dysleksji i problemów z nią związanych.
 • Ekspozycja gazetki „Terapeutyczne Wieści”
 • Galeria prac uczniów wykonanych na zajęciach terapii nt. „Mapa myśli”


27 IX 2010 – 3 X 2010 
pod hasłem „Między śmiechem i zabawą dusza odzyskuje zdrowie”.

 • Turniej „Ekspert bajek i baśni” dla dzieci z klas 1-3 i ich rodziców. 
 • „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie dzieciom bajki przez zaproszonego gościa – polonistkę, terapeutę, Dorotę Tatara.
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom” - uczniowie klas 4 – 6 czytają bajki młodszym kolegom z klas 1 – 3.
 • „Czytamy razem” - Promocja Wolontariatu. Rozprowadzanie broszury informacyjnej.
 • „Dzień uśmiechu i miłego słowa”
 • Prezentacje uczniów terapii pedagogicznej: wiersze, piosenki, gra na instrumentach, taniec, pokazy sportowe.
 • Spotkania w grupach z rodzicami uczniów terapii pedagogicznej 
 • Szkolenie dla nauczycieli nt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się”
 • Wynalazki na skuteczne uczenie się – pogadanki dla uczniów na zajęciach terapii pedagogicznej.
 • Wystawa książek na temat dysleksji i problemów z nią związanych. 
 • Pokaz pomocy dydaktycznych używanych na zajęciach terapii. Możliwość zagrania z kolegami, rodzicami, opiekunami. 
 • Ekspozycja gazetki „Terapeutyczne Wieści” 
 • Galeria prac uczniów wykonanych na zajęciach terapii nt. „Najpiękniejsze mandale”.


5 X 2009 – 12 X 2009
pod hasłem „Kto czyta, żyje wielokrotnie”

 • „Dziecko ryzyka dysleksji w szkole – diagnoza, objawy i sposoby pomocy”
 • Spotkanie dla Rodziców klas pierwszych na którym pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej omówią wyniki badań przesiewowych w szkole.
 • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 
 • czytanie dzieciom bajki przez zaproszonego gościa – szkolnego logopedę Aleksandrę Maniuk.
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom”
 • Uczniowie klas 4 – 6 czytają bajki młodszym kolegom z klas 1 – 3
 • „Czytamy razem” - Promocja Wolontariatu
 • Spotkanie szkoleniowe dla Rodziców uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną. Prezentacja metody M. Bogdanowicz „Czytanie na raty”
 • Targi książki i pomocy dydaktycznych
 • Wystawa książek na temat dysleksji i problemów z nią związanych. Pokaz pomocy dydaktycznych używanych na zajęciach terapii. Możliwość zagrania z kolegami, rodzicami, opiekunami.
 • „Gimnastyka mózgu” P. Denissona
 • Spotkanie szkoleniowe dla Rodziców uczniów uczęszczających na terapię. Prezentacja ćwiczeń, materiały.
 • Galeria prac uczniów wykonanych na zajęciach terapii.