Konkursy


Nauczyciele terapeuci czują się odpowiedzialni za tworzenie takich działań, które umożliwiają uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, osiąganie chociażby małych sukcesów. Organizowanie konkursów szkolnych, głównie z myślą o uczniach objętych terapią pedagogiczną jest szczególnie ważne z tego powodu, że najczęściej są to jedyne konkursy, w których dzieci mogą poczuć się mądre, ważne i dowartościowane. 

 „EKSPERT BAJEK I BAŚNI”

REGULAMIN

Pomysł zorganizowania konkursu zrodził się z potrzeby utrzymania i wzmacniania zainteresowania czytelnictwem, które w dobie  komputeryzacji, Internetu i wszechobecnej telewizji, często zostaje przez młode pokolenie odstawione na boczny tor. Jest to duży problem społeczny, ponieważ książka jest nie tylko najlepszym przyjacielem człowieka, nie tylko pokazuje świat, uczy i bawi, ale przede wszystkim kształtuje wrażliwość emocjonalną, pobudza wyobraźnię i ciekawość poznawczą. Trudnością w organizacji takiego konkursu dla uczniów klas 1-3 jest niska umiejętność samodzielnego czytania, dlatego jego atutem są rodzice i opiekunowie, którzy towarzyszą i wspierają swoje pociechy. 

Przygotowane konkurencje sprawdzają nie tylko wiedzę, ale również umiejętności sprawnościowe. Te drugie dostarczają wszystkim uczestnikom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.  Wspólna zabawa z rodzicami jest dobrym sposobem spędzania wolnego czasu. Łatwiej przeżyć porażkę i wspaniale cieszyć się zwycięstwem, gdy obok jest mama lub tata.

Adresatami są uczniowie klas 1–3 wraz z opiekunami (w skład drużyny wchodzi dziecko wraz z opiekunem)

Cele: 

 • zachęcanie do czytania i zdobywania wiedzy
 • popularyzowanie wartościowej literatury dla dzieci
 • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do książek
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 • pobudzanie fantazji i wyobraźni oraz ciekawości świata
 • integrowanie środowisk rodzinnego i szkolnego
 • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i przedstawiania jej słownie
 • uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach
 • dzielenie się wiedzą z innymi
 • pogłębianie więzi z rodziną poprzez wspólne podejmowanie działań, osiąganie sukcesu

Zadaniem uczestników drużyn konkursowych jest rozwiązanie zadań, zagadek, łamigłówek dotyczących treści bajek i baśni. Wszystkie zadania nawiązują do podanych lektur.

Odpowiedzi ocenia jury konkursowe.

Konkurs jest przeprowadzony w formie turnieju, w którym rywalizują drużyny. 

Odpowiedzi na pytania i zadania drużyna może uzgadniać wspólnie, ale decydujący głos i przedstawienie decyzji należy do dziecka

Za poszczególne zadania jury przyznaje punkty. Po udzieleniu i ocenie wszystkich odpowiedzi, jury wyłania jednego laureata.

Ekspertem zostaje drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów.


Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Laureaci konkursu:

 • ekspert 2013 - Paszkiewicz Jonatan uczeń kl. 3c 
 • ekspert 2012 - Liebrecht Martyna uczennica kl. 3b  
 • ekspert 2011 - Aleksandra Telefus uczennica kl. 3b  
 • ekspert 2010 - Julia Osowiecka uczennica kl. 2d  


Proponowane tytuły baśni: 

 • 2013 - Baśnie J. Ch. Andersena
  Świniopas
  Pięć ziarnek grochu
  Imbryk
  Księżniczka na ziarnku grochu
  Pierwiosnek
 • 2012 - Baśnie i legendy kaszubskie i kociewskie
  „Kaszubski Raj”
  „Papuga Heweliusza”
  „Jasna i Dersław” – Roman Landowski
  „Jurata, królowa Bałtyku” Lucjan Siemieński
  „Jak bochen chleba w kamień się zamienił” – Ewa Szelburg-Zarembina
 • 2011 - Baśnie i legendy polskie
  „O dwunastu miesiącach
   „Kwiat paproci” 
  „Sobotnia Góra” 
  „Bajka”
  „Bazyliszek” 
  „O smoku wawelskim” 
  „Przerwany hejnał” 
  „Gryf i Małgorzata”
 • 2010 - Baśnie i legendy świata
  „Zatopiona wioska”, autor: Czesław Kędzierski; w: „Klechdy domowe. Podania i legendy polskie”
  „Ośla Skórka”, autor: Charles Perrault; w: „Baśnie”
  „Świniopas”, autor: Hans Christian Andersen; w: „Baśnie”
  „Pani Zamieć”, autorzy: Wilhelm i Jakub Grimm; w: „Baśnie”
  „Dzikie gęsi”, autor: Aleksy Tołstoj; w: „Baśnie, bajki, bajeczki. Ludowe bajki rosyjskie”
  „Królowa węży”, autor: Oskar Miłosz; w: „Baśnie i legendy litewskie”
  „Drogie kamienie”- baśń turkmeńska; w: „Baśnie narodów ZSRR. Baśnie narodów Azji Środkowej i Kazachstanu.


„MISTRZ BIEGŁEGO PISANIA NA KLAWIATURZE”

Regulamin konkursu

Pomysł na konkurs rozwijający zainteresowania informatyczne jak i przygotowujący uczniów z dysgrafią do biegłego pisania na klawiaturze, zrodził się podczas jednego ze spotkań w Polskim Towarzystwie Dysleksji, na którym jego przewodnicząca Renata Czabaj ubolewała nad faktem, że licealiści z dysgrafią, nie korzystają                 z możliwości pisania egzaminu maturalnego ze względu na niskie umiejętności pisania na klawiaturze. Mamy nadzieję, że dzięki konkursowi zachęcimy uczniów (szczególnie piszących nieczytelnie, a także ze stwierdzoną dysgrafią), do pogłębiania tej umiejętności, którą być może będą rozwijać dalej albo przyda się im      w przyszłości podczas egzaminu maturalnego lub w pracy zawodowej. 

Adresatami są uczniowie klas 4–6, szczególnie uczestnicy terapii pedagogicznej

Cele:

 •  sprawdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu szybkiego pisania na klawiaturze;
 • rozwijanie wrażliwości ortograficznej oraz umiejętności autokorekty;
 • sprawdzenie umiejętności pracy w programie   Microsoft Word

 

Zakres umiejętności potrzebnych do wzięcia udziału w konkursie: 

 

 • znajomość podstawowych zasad pisania na klawiaturze;
 • posługiwanie się programem Microsoft Word;
 • znajomość podstawowych zasad ortografii;
 • sprawne pisanie na klawiaturze.

 

Głównym zadaniem uczestnika konkursu będzie:

 

 • zapisanie tekstu w programie Microsoft Word w jak najkrótszym czasie, 
 • pisanie ze słuchu tekstu w programie komputerowym Kurs Szybkiego Pisania Na Klawiaturze,
 • udzielenie odpowiedzi na kilka pytań konkursowych dotyczących zasad sprawnego pisania na klawiaturze.

 

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 • czas i poprawność zapisanego tekstu;
 • czas pisania na minutę;
 • poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe.

Organizacja konkursu:

Konkurs odbywa się w szkolnej pracowni komputerowej, trwa godzinę lekcyjną. Każdego roku wyłaniamy dwóch mistrzów. Jeden spośród dzieci uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej, drugi z grona pozostałych uczniów biorących udziałw konkursie.

Do tej pory „Mistrzami biegłego pisania na klawiaturze” zostali:

 • 2016 rok - Paweł węsierski z kl. 6E i Kacper Mendelski z kl. 6A
 • 2015 rok - (dane do uzupełnienia)
 • 2014 rok - Kinga Gawrońska i Katarzyna Maciejewska z kl. 6f. 
 • 2013 rok – Katarzyna Maciejewska  z kl. 5f, Marek Jankowski z kl. 6b.
 • 2011 rok – Mateusz Promiński z kl. 5b, Paweł Markowski z kl. 4e. 
 • 2010 rok - Adrian Rusin 6e, Tomasz Rogalski 6a.
 • 2009 rok - Dalia Czarnowska z kl. 5b, Sebastian Czudek 6a, Oskar Piekarski 6a.


Kurs szybkiego pisania na klawiaturze - reguły obowiązujące podczas bezwrokowego pisani na klawiaturze:

 • Literę Ł pisze się używając klawisza alt z prawej strony spacji. Uciskamy go prawym kciukiem ręki, a potem palcem serdecznym, również prawej ręki, uderzamy w klawisz L.
 • Litery G i H piszemy palcami wskazującymi, przesuwając palce na bok z klawiszy: F na G i z J na H.
 • Litery E i I piszemy palcami środkowymi, przenosząc je z klawiszy: D na E i z K na I. Po napisaniu liter palce wracają do pozycji bazowej.
 • Litery U i R wciskamy przenosząc palce wskazujące z klawiszy J na U, i z F na R.
 • Duże litery otrzymujemy po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza funkcyjnego shift małymi palcami oraz dowolnej literki. Do pisania wyłącznie dużymi literami służy klawisz caps lock.
 • Litery T i Y piszemy palcami wskazującymi, przenosząc skośnie palce z liter: F na T i z J na Y.
 • Litery Z, X, C pisze się kolejno: małym, serdecznym i środkowym palcem lewej ręki.
 • Natomiast ,./ palcami środkowym, serdecznym i małym prawej ręki. Należy pamiętać, że . i , stawiamy bezpośrednio za wyrazem. Po tych znakach robi się odstęp.
 • Litery V, M piszemy palcami wskazującymi prawej i lewej ręki. Przenosząc palec z F na V i z J na M.
 • B piszemy palcem wskazującym lewej ręki, przenosząc palec z klawisza F na B. A literę N palcem wskazującym prawej ręki przenosząc go z J na N.
 • W i O piszemy palcami serdecznymi: lewej ręki przenosząc palec z klawisza S na W, a prawej ręki przenosząc palec z L na O.
 • Q i P piszemy małymi palcami lewej  i prawej ręki przenosząc palec z A na Q i      i odpowiednio z L na P.
 • Literę Ż piszemy przy użyciu klawisza alt i litery Z, przenosząc mały palec lewej ręki z klawisza A na Z, a kciukiem prawej ręki przytrzymujemy klawisz alt.
 • Ó piszemy przy użyciu klawisza alt i O. Kciuk prawej ręki przyciska alt, a środkowy palec przenosimy z klawisza L na O.
 • Ź piszemy przy użyciu alt i X. Palec serdeczny lewej ręki przenosimy z klawisza D na X.
 • Ą piszemy  przy użyciu klawisza alt i A. Kciuk przyciska alt, a mały palec lewej ręki wciska klawisz A.
 • Ę piszemy podobnie do Ą z tym, że literę E wciskamy palcem środkowym lewej ręki, przenosząc go z klawisza D na E.
 • Ś piszemy naciskając kciukiem prawej ręki alt, a serdecznym palcem lewej ręki S.
 • Ć piszemy podobnie jak Ś, z tym że C naciskamy palcem środkowym, przenosząc go z D na C.
 • Ń piszemy przyciskając kciukiem klawisz alt , a środkowym palcem prawej ręki naciskamy N, przenosząc go z klawisza J.
 • Cyfry 5, 6 i znaki %,^, piszemy palcem wskazującym lewej ręki, natomiast cyfry 7, 8 i znaki &, *, palcem wskazującym lewej ręki. Znaki %^&* piszemy przy wciśniętym klawiszu shift.
 • Cyfry 3, 4 i znaki #,$ piszemy palcem środkowym lewej ręki, natomiast cyfry 9,0  i znaki            ( ), palcem środkowym prawej ręki. Znaki +$( ), piszemy przy wciśniętym klawiszu shift.
 • Cyfry 1,2 i znaki !, @ piszemy małym palcem lewej ręki, natomiast znaki  -,=, _,+, małym palcem prawej ręki. Znaki !,@,_,+, piszemy przy wciśniętym klawiszu shift.
 • Znaki : ?  ”  piszemy małym palcem prawej ręki, aby je uzyskać należy użyć klawisza shift, przytrzymując go małym palcem lewej ręki. Przed znakiem ? nie stawiamy przerwy.
 • Klawisze numeryczne znajdują się w prawej części klawiatury, aby spełniały funkcję klawiszy do wpisywania danych liczbowych klawisz num lock musi być wciśnięty.

 „UCZEŃ Z PASJĄ”

Regulamin konkursu

O ważności rozwijania talentów i pasji nie trzeba nikogo przekonywać. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. W każdej edycji uczniowie prezentują swoje najróżniejsze, niepowtarzalne zainteresowania, począwszy od zbierania papierków po cukierkach, monet i muszli ślimaków, aż do talentów sportowych, literackich, plastycznych, manualnych, tanecznych i wokalnych. Emocji zawsze jest sporo. Publiczność stanowią uczestnicy konkursu, ich rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, koleżanki i koledzy, którzy kibicują im gromkimi brawami.


„Praca i serce to są mocne uderzenia. Dwa połączenia, za pomocą których coś nieosiągalnego staje się osiągalne. Każdy ma jakiś talent. Ten ukryty skarb trzeba odnaleźć i pielęgnować jak drogocenny klejnot. Już go znalazłem, teraz kolej na Was. Bo kto nie próbuje, ten nie wygrywa”.

Bronisław Malinowski


Konkurs nawiązuje do talentów i  zainteresowań dzieci wzorem patrona naszej szkoły Bronisława Malinowskiego. Często pasje wspierają uczniów na drodze kompensacji ich słabszych stron. Regulamin konkursu zakłada szeroką dowolność prezentowanych talentów. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły, ale szczególnie zachęcamy uczniów terapii pedagogicznej do poznawania i prezentowania swoich mocnych stron w celu budzenia własnej wartości. Konieczność systematycznej pracy nad swoimi trudnościami jest często wyczerpująca, tak jak codzienne ćwiczenia artystów, treningi sportowców m. in. Bronisława Malinowskiego, ale bez nich nie osiągnęliby oni swoich celów. 

W tej walce ważną rolę pełni zdrowa rywalizacja,  nie z innymi rówieśnikami, ale    z samym sobą, ze swoimi słabościami. 

Przekonanie dzieci z dysleksją o możliwości osiągnięcia sukcesu jest co najmniej tak ważne, jak działania korekcyjne podczas terapii. Świadomość posiadania możliwości i twórcze ich wykorzystanie w procesie rozwoju i kształcenia pozwalają na odnoszenie przez nich sukcesów, przejmowanie kontroli nad swoim życiem                            i osiągnięciami,  traktowanie swoich trudności jako wyzwanie, a nie zagrożenie                     i wypracowanie własnych sposobów rozwiązywania problemów.  

Adresatami są uczniowie klas 1–6

Konkurs  odbywa się w godzinach popołudniowych. 

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie kwestionariusza konkursowego (dostępny w sali 216).

Cele: 

 • budzenie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i talentów
 • pomoc w uświadamianiu i realizacji pasji twórczych i artystycznych
 • kształtowanie potrzeby prezentowania swoich zdolności poprzez występy artystyczne i prezentacje
 • podnoszenie poczucia własnej wartości 
 • rozwijanie umiejętności czerpania satysfakcji z podejmowanych działań
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze. 

 

Formy prezentacji: 

 • literackie (wiersz, opowiadanie, pamiętnik, własne teksty piosenek);
 • aktorskie (drama, formy teatralne –  max 5 min.);
 • plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, inne - temat dowolny);
 • muzyczne (taniec, gra na instrumencie, śpiew – max 5 min.); 
 • ruchowe (umiejętności sportowe – gim. artystyczna, żonglerka – max 5 min.);
 • kolekcje (znaczki, monety, inne);
 • hodowle;
 • inne poza wymienionymi.

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne, oryginalne przedstawienie swoich umiejętności, zainteresowań przed komisją w zależności od kategorii.

Występy lub prezentację prac ocenia komisja konkursowa.

Ocenie podlegają: 

 • stopień umiejętności i zaangażowania 
 • samodzielność i oryginalność prezentacji
 • prezentacja opisowa (kwestionariusz konkursowy) 

 

Laureatami konkursu „Uczeń z Pasją”  zostali:  

 • 2014 rok
  Ulerych Oiwia, Zabadała Oliwia i Henselek Roksana 3a/ śpiew;
  Richert Aurelia 2f/rysunki Pony,
  Drews Maria 5b i Chrystiana Freza 2c/ konie;
  Groszewska Nikola 6f/ pisanie opowiadań i ich ilustrowanie.
 • 2013 rok
  Kaiser Alina 3a/ śpiew;
  Żołnowski Jakub 1d/ piłka nożna;
  Lidzbarski Marceli 2f/ kolekcja żołnierzy i rycerzy;
  Hillar Paweł 2f/ Lego;
  Ellert Paulina i Szostak Oliwia 3d/ taniec.
 • 2012 rok
  Gemborys Marcin 2b/ golf;
  Przytuła Marta 2d/ plastyka;
  Maciej Sinkiewicz 5b/ akordeon.
 • 2011 rok
  Zuzanna  Apa 3d/ haft krzyżykowy;
  Kornel Piłat 6b/ origami;
  Sara Gawrońska 6c/ taniec towarzyski.

 

Kwestionariusz uczestnika konkursu

  „ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI”

Regulamin konkursu

Adresatami szkolnego konkursu są uczestnicy terapii pedagogicznej z  klas 4 -6. 

W Wojewódzkim Projekcie bierze udział dziesięciu z nich z największą punktacją pod warunkiem stwierdzonych dysfunkcji. Dodatkowym zadaniem uczestników Projektu jest wykonanie ortograficznej pracy plastycznej w ramach przygotowania do konkursu..

Cele: 

 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 • Poprawa znajomości zasad pisowni oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.
 • Rozwijanie słownictwa, czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego.
 • Wzbudzanie motywacji do pracy nad problemami w uczeniu się.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny.
 • Uwidocznienie efektów pracy na zajęciach terapii pedagogicznej i pracy dodatkowej w domu.

 

Materiał ortograficzny: 

 • Wielka litera w pisowni na początku zdań, w nazwach własnych i geograficznych, nazwy mieszkańców.
 • Zasady pisowni z ó wymiennym, końcówki –ów, -ówka, -ówna oraz wyjątki: skuwka zasuwka, wsuwka, wyjątki od tej reguły, wyrazy z ó na początku ósemka, ówczesny, wyrazy z ó do zapamiętania.
 • Wyrazy z cząstką „róż”.
 • Zasady pisowni z u na początku i końcu wyrazów, końcówka –uje w czasowniku, końcówki w rzeczownikach i przymiotnikach: - uch, - un, -unek, -uś, -usia, -uszek, -utki, -ula.
 • Pisownia wyrazów z rz wymiennym, końcówki – arz, -erz, - mistrz, - mierz, pisownia rz po spółgłoskach, wyjątki od tej zasady: pszczoła, pszenica, kształt, bukszpan, w stopniu wyższym i najwyższym przymiotników, wyrazy z rz do zapamiętania.
 • Pisownia wyrazów z ż wymiennym, po spółgłoskach, wyrazy z ż do zapamiętania.
 • Pisownia wyrazów z ch wymiennym, po spółgłosce, przed spółgłoskami, na końcu wyrazów, wyjątek druh, wyrazy z ch do zapamiętania.
 • Pisownia wyrazów z h wymiennym, w „hałaśliwych” słowach, wyrazy z h do zapamiętania.
 • Zakres słownictwa zgodny z zeszytami ćwiczeń ORTOGRAFFITI poziom pierwszy i poziom drugi dla uczniów klas IV-VI (wydawnictwo OPERON).
 • Zasady ortograficzne dostępne również w zeszytach ćwiczeń ORTOGRAFFITI poziom pierwszy i poziom drugi dla uczniów klas IV-VI (wydawnictwo OPERON).

 

Zadania testu przygotowane w formie łamigłówek (podobne do ćwiczeń w „Ortograffiti”), są specjalnie opracowane dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Rodzaje zadań: 

 • uzupełnianie luk w wyrazach z trudnościami ortograficznymi (dyktando z lukami).
 • uzupełnianie zdań wyrazami,
 • podpisywanie obrazków,
 • wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter i w diagramach,
 • tworzenie wyrazów z liter, sylab,
 • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek,
 • układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,
 • tworzenie rodzin wyrazów,
 • przekształcanie części mowy (np. rzeczownik na przymiotnik, rzeczownik na czasownik lub odwrotnie)
 • rozwiązywanie labiryntów wyrazowych, 
 • znajomość powiedzeń i przysłów  zawierających wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
 • wyszukiwanie i dopisywanie innych form wyrazów lub wyrazów pokrewnych uzasadniających pisownię wymienną,
 • wyszukiwanie wyrazów pasujących do danej reguły lub nie pasujących,
 • pisanie zasad ortograficznych.

 

Praca plastyczna:

 • Uczestnicy konkursu mogą wcześniej wykonać jedną pracę plastyczną z zakresu ortografii indywidualnie lub w grupie, przedstawiającą słownictwo z podstawowymi trudnościami ortograficznymi.
 • Tematy prac do wyboru:
  ortograficzne zakładki do książki,
  ortograficzna podkładka pod myszkę lub podkładka na biurko,
  ortograficzny kalendarz roczny,
  ortograficzny plakat,
  ortograficzna gra dydaktyczna,
  ortograficzna bajka lub opowiadanie,
  ortograficzne obrazki,
  ortograficzne karty. 


Do tej pory laureatami konkursu zostali: 

 • VII Wojewódzki projekt  „Ortograficzne łamigłówki” 2014 
  III m. Konofał Krzysztof 6 e
  Konkurs szkolny:
  I m.  Jakub Sinkiewicz z klasy 5 b
  II m. Konofał Krzysztof 6 e z klasy 6e
  III m. Wiktoria Cheda z klasy 5 d
  wyróżnienia:
  Krystian Janusz z klasy 6c
  Martyna Bylicka z klasy  6c
 • VI Wojewódzki projekt „Ortograficzne łamigłówki” 2013 
  II m. Małgorzata Górna z klasy 6 c
  III m.  Adrian Jezierski z klasy 6 e;
  Szkolny Konkurs:  
  I m. Małgorzata Górna z klasy 6 c 
  II m. Jezierski Adrian z klasy 6 e
  III m. Richert Zofia z klasy 5 c
 • V Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne łamigłówki”  2012
  IV m. Wiktoria Rygosik z klasy 6 e, 
  Szkolny Konkurs 
  I m. Łukasz Łukowicz z klasy 5 e
  II m. Małgorzata Górna z klasy 5 c 
  III m. Wiktoria Rygosik z klasy 6 e
 • IV Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne łamigłówki” 2011  
  I m. Anna Olejniczak z klasy 6 c, 
  III m. Agnieszka Dzięgielewska z klasy 6b
  Szkolny Konkurs 
 • I m. Sandra Tomaszewska z klasy 6 c 
  II m. Paulina Frankowska z klasy 6a
  III m. Jan Drozd z klasy 5c
  wyróżnienia:
  Anna Olejniczak z klasy 6c
  Natalia Sząszor 6f
  Projekt plastyczny „Ortograficzne łamigłówki”
  w kat. bajka ortograficzna:
  Paulina Frankowska
  Jagoda Błaszkowska
  Oktawia Majorowska klasy 6 a
  w kat. plakat:
  Małgorzata Cygan
  Julia Juchniewicz
  Piotr Ostrowski
  Dawid Pielecki klasy 5 c
 • III Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne łamigłówki” 2010 
  I m. Adam Lonczak z klasy 6 a, 
  II m. Sandra Polak z klasy 6f
  Szkolny Konkurs  
  I m. Jakub Brzeźnicki z klasy 6 b 
  II m. Agnieszka Dzięgielewska z klasy 5b
  III m. Sandra Polak z klasy 6f
  wyróżnienia:
  Patryk Piekarski z klasy 6a
  Adam Lonczak z klasy  6a
 • II Międzyszkolny Konkursie „Ortograficzne łamigłówki” 2009
  III m. Kamil Konofał z klasy 6 c
  Szkolny Konkurs
  I m. Jakub Kaszubowski z klasy 6 c
  II m. Joanna Niklas z klasy 6 b
  III m. Lipiński Adrian z klasy 6 c
  wyróżnienia:
  Kamil Konofał z klasy 6 c
  Adam Lonczak 5 a

 

 „ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI. PIERWSZE KROKI”

Regulamin konkursu

Przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej z grupy ryzyka dysleksji. Stanowi rozszerzenie „Ortograficznych Łamigłówek”, przeznaczonych dla starszych klas szkoły podstawowej. 

 

Cel główny:

Zapobieganie występowaniu specyficznych trudności  w czytaniu i pisaniu na późniejszych etapach edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

 • Usprawnianie techniki czytania i pisania na najwcześniejszym etapie.
 • Poprawa znajomości podstawowych zasad pisowni oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.
 • Rozwijanie słownictwa, czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny.
 • Zmotywowanie do dodatkowej pracy w szkole i w domu.

Materiał ortograficzny:

 • Wielka litera w pisowni na początku zdań i w nazwach własnych. 
 • Podstawowe wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym. 
 • Podstawowe wyrazy z rz wymiennym i niewymiennym.
 • Podstawowe wyrazy z ż wymiennym i niewymiennym.
 • Podstawowe wyrazy z h i ch.
 • Podstawowe wyrazy z u na początku i końcu wyrazów, końcówką –uje w czasowniku.

Zadania testu przygotowane w formie łamigłówek, są specjalnie opracowane dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Rodzaje zadań:

 • kolorowanie obrazka wg kodu, 
 • podpisywanie obrazków,
 • uzupełnianie luk w wyrazach z trudnościami ortograficznymi 
 • uzupełnianie zdań wyrazami,
 • układanie zdań z wyrazów, 
 • wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter i w diagramach,
 • tworzenie wyrazów z liter, sylab,
 • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek,
 • rozwiązywanie labiryntów wyrazowych.

Praca plastyczna:

 • Uczestnicy konkursu mogą wcześniej wykonać jedną pracę plastyczną z zakresu ortografii indywidualnie lub w grupie, przedstawiającą słownictwo z podstawowymi trudnościami ortograficznymi.
 • Tematy tegorocznych prac do wyboru:
  - ortograficzne zakładki do książki,
  - ortograficzne obrazki,
  - ortograficzne karty. 


Do tej pory laureatami konkursu zostali:

 • II Wojewódzki projekt  „Ortograficzne łamigłówki” 2014 
  II m. Lum Paweł kl. 3b
  III m. Dziak Kacper kl. 3a
  Szkolny konkurs 
  I m. Dominikowska Alicja z klasy 2b
  II m. Lum Paweł z klasy 3b
  III m. Teschner Julia z klasy 3a
 • I Wojewódzki projekt  „Ortograficzne łamigłówki” 2013
  I m. Maksymilian Podjacki z klasy 3 f
  II m. Kacper Dziak z klasy 2 a
  III m.  Filip Pasternak z klasy 3 d

 „MAM DOBRĄ PAMIĘĆ”

Regulamin konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6, szczególnie uczestników terapii pedagogicznej

Cele: 

 • poszerzanie świadomości uczniów na temat dysleksji i problemów z nią związanych
 • rozwijanie wrażliwości ortograficznej oraz umiejętności autokorekty;
 • pamięciowe opanowanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi;
 • pamięciowe opanowanie przysłów, porzekadeł i zdań o trudnej polskiej wymowie;
 • pobudzanie motywacji do nauki polskiej ortografii oraz osiągania sukcesów;
 • wzmacnianie poczucia wartości. 

 

Głównym zadaniem uczestnika konkursu jest:

 • zapamiętanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi i trudnych zdań rozwieszonych w różnych miejscach na korytarzach szkoły;
 • poprawne zapisanie jak największej liczby zapamiętanych wyrazów.


Zgłoszenia do konkursu:

Udział wezmą wszyscy, którzy zgłoszą się w terminie konkursu.