Historia szkoły

Historia szkoły w pigułce
1990 - 2015 

1984

decyzja o lokalizacji szkoły

17 grudnia 1987

rozpoczęcie budowy

1 września 1990

rozpoczęcie działalności

23 lutego 1991

oficjalne otwarcie szkoły

24 kwietnia 1992

oddanie kompleksu sportowego do dyspozycji uczniów

3 czerwca 1995

nadanie szkole imienia olimpijczyka - Bronisława Malinowskiego; otrzymanie przez szkołę sztandaru i pierwsze wykonanie hymnu szkolnego

16 października 1999

otwarcie pierwszej pracowni komputerowej

21 czerwca 2000

opuszczenie szkoły przez ostatnich ósmoklasistów

1 września 2000

wprowadzenie do szkoły oddziałów przedszkolnych

30 września 2005

przyznanie placówce certyfikatu "Szkoła z klasą"

17 września 2008

otwarcie boiska wielofunkcyjnego

12 listopada 2010

przyznanie placówce certyfikatu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

16 listopada 2012

otwarcie nowego placu zabaw

kwiecień grudzień 2014

termomodernizacja budynku szkoły

17 marca 2014

przyznanie placówce certyfikatu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”

 

Dyrektorzy szkoły:
Jerzy Szwarc w latach 1990 – 1997
Józef Madeja w latach 1997 – 2002
Eugeniusz Kwiatkowski w latach 2002 – 2012
Lidia Wasielewska 2012 do chwili obecnej