Język angielski

Gra edukacyjna - Jakub Sałek 4f

 


Regulaminu konkursu z języka angielskiego na kartkę z kalendarza
Szóstoklasisto! Przygotuj się do sprawdzianu z języka angielskiego.

Poniżej znajdziesz ćwiczenia, które w tym pomogą:

CZŁOWIEK

DOM

FUNKCJE JĘZYKOWE

PRACA

SZKOŁA

ZAKUPY I USŁUGI

ZDROWIE

ŻYWIENIE

  Masz problemy z nauczeniem się języka angielskiego lub zwyczajnie chciałbyś ugruntować swoją wiedzę? Teraz masz szansę na przyswojenie sobie niezbędnej wiedzy w niestandardowy sposób.
Przewodnik Młodego Podróżnika może stanowić dla Ciebie doskonałe uzupełnienie zajęć szkolnych z języka angielskiego.

PART 1

PART 2