Zajęcia pozalekcyjne

Do zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole zaliczyć można:

  • zajęcia wyrównawcze,
  • koła przedmiotowe,
  • koła zainteresowań,
  • koła artystyczne,
  • koła sportowe.

W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram tych zajęć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy uczeń na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.


Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI w roku szkolnym 2016/2017