Zajęcia pozalekcyjne

Do zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole zaliczyć można:

  • zajęcia wyrównawcze,
  • koła przedmiotowe,
  • koła zainteresowań,
  • koła artystyczne,
  • koła sportowe.

W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram tych zajęć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy uczeń na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.


Aktualne wykazy zajęć pozalekcyjnych pojawią się wkrótce.