Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów klas I-III 
- rok szkolny 2020/2021

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy uczeń na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.